Föräldramöte på onsdag 28 februari

Välkommen på föräldramöte på skolan kl 18.30!

Teams länk för de som deltager via teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NTViZTBhYTAtNzhiMS00NzQyLTgwNTItMmY1MjhkZTQyMDk0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%225821f576-7ad4-4071-a4a2-4c1bc126a1c0%22,%22Oid%22:%22be68155d-c575-4a0e-8e26-e77f95964cd2%22%7D

Lämna ett svar