Vi förstår att det kan finnas funderingar kring friskolan och här samlar vi en del sådant man kan undra över.

Är det så jätteviktigt att fylla i och lämna in enkätundersökningen?

Ja det är det! Dels för att friskolan ska kunna budgetera och planera rätt från början med rätt elevunderlag, men också för att vår ansökan om att starta friskola kommer att granskas jättenoga inför starten. Där är det viktigt att det finns vidimerat elevunderlag, alltså inte bara en hittepå-siffra som ser bra ut. Därför är det av största vikt att alla lämnar in den underskrivna enkäten, oavsett om man avser att placera barn i friskolan eller ej.

Mitt/mina barn går ju bara i lågstadiet och friskolan är ju från åk 7, då är det väl inte så bråttom att fylla i enkäten?

Ja det är absolut lika viktigt. Vi måste få reda på hur underlaget ser ut för flera år framåt. Det är en viktig del av ansökan till skolinspektionen att ha ett så säkerställt underlag som möjligt.

Om man svarar att avsikten är att placera barnet i friskolan, är det då bindande?

Nej det är inte bindande i juridisk mening, men det är väldigt viktigt att enkäten kommer in med underskrift och att undersökningen visar på ett elevunderlag som ligger så nära sanningen som möjligt.

Kommer det att kosta pengar att ha barn i friskolan?

Nej.

Om våra barn behöver skolskjuts, hur mycket kostar det?

Det ska inte kosta pengar att ta sig till eller från, eller gå i friskolan. Friskolan ordnar skolskjuts till de som behöver det.